Kelder waterdicht maken voorbereiding.

mechanisch reinigen

De oude verflagen, vervuilingen enzovoort worden mechanisch verwijderd. De wanden en de vloer worden met de hogedruk spuit schoongemaakt. Hierdoor wordt loszittend voegwerk verwijderd en de poriën van de te behandelen ondergrond geopend. Het laatste is nodig om een goede hechting voor ons dichtingsysteem te creëren. Alle niet gemetste trappen dienen verwijderd te worden alsook hinderend sanitair en kabels.

Injecteren

De nog aanwezige lekkages worden gestopt middels het injecteren van PUR- (schuim)harsen of waterdichte reparatiemortel, een combinatie van beide systemen is mogelijk, afhankelijk van de situatie.

Scheuren reparerenScheuren

Scheuren in de wanden en de vloer worden tot de schone ondergrond mechanisch gereinigd en worden vervolgens dichtgezet met een krimpvrije, flexibele reparatiemortel. Indien nodig uitslijpen van de kimnaad(wand/vloeraansluiting) over de totale lengte tot aan gezonde ondergrond en vervolgens verstevigen en repareren met flexibele reparatiemortel.

Zouten en schimmels

Het stoppen van zoutuitbloeiingen en bacteriën, zoals, muurschimmels, zwammen en algen op en in de gemetselde kelderwanden door middel van het aanbrengen van speciaal hiervoor ontwikkelde laag viskeuze vloeistoffen, welke tot diep in de poriën van het metselwerk trekken.

Mortel spuitenAanhechtingslaag

Na het aanbrengen van de hechtingslaag wordt er een eerste waterdichte cementlaag aangebracht, nadien wordt nat in nat een tweede laag aangebracht. Het oppervlak wordt afgewerkt door middel van fijnsponsing. De kelderdichting wordt doorgetrokken tot aan het maaiveld. De afwerkingskleur is meestal lichtgrijs maar kan ook in het wit afgeleverd worden. Op een dichtingslaag mag u nooit een gesloten damp systeem verf aanbrengen. Betegelen mag.

Vloer

Actieve lekkages in de kimnaad worden in een eerdere fase gestopt. De kimnaad is de aansluiting tussen vloer en wand. Indien de vloer in zeer slechte staat verkeerd, dan wordt een nieuwe, gewapende betonvloer gestort inclusief waterdichte vloerfolie. Het is mogelijk om deze betonvloer af te werken met vloertegels.

Drainage

De grootste fout die gemaakt wordt, is het plaatsen van drainage aan de voet van de kelder of slechter, onder de keldervloer. Een vergunning is nodig om grondwater te verlagen, door het onvermijdelijk meepompen van fijn slib ondergraaf je de funderingen. Je kan een filter rond de drainage nooit perfect maken. Ofwel slibt het filterdoek dicht, ofwel trek je het fijn slib uit het zand. Ernstige scheuren en nefaste verzakkingen doorheen de volledige woning zijn het gevolg. Deze nutteloze kost kan je beter gebruiken voor een degelijke waterdichting. Laat het grondwater waar het zit.

Aansluitnaden in een betonnen kelder.

Een betonnen kelder is meestal waterdicht. Hier zijn het de aansluitingen en doorvoeren die niet altijd correct uitvoerbaar zijn. Met enkele injecties met hydro-expanderende polyurethaanharsen is dit probleem snel en definitief opgelost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

einde

Sluit Menu